Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


VO

VEREJNE OBSTARAVANIE:

 

Verejné obstarávanie: KNS-4/2017

Postup: prieskum trhu

Popis: Ozvučenie Jugendfest Drienica 20.8.2016

Vyhlásené:  7.7.2016

Ukončené:

 

Verejné obstarávanie: KNS-3/2017

Postup: prieskum trhu

Popis: Ozvučenie Sviatok kultúry a vzájomnosti, 24.-25.6.2016 Kežmarok

Vyhlásené:  26.5.2016

Ukončené:

 

Verejné obstarávanie: KNS-2/2017

Postup: prieskum trhu

Popis: Ozvučenie Blaskapellenschau, Mníšek nad Hnilcom 30.5.2016

Vyhlásené: 11.4.2017

Ukončené:

 

Verejné obstarávanie: KNS-1/2017

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač mesačníka Karpatenblatt

Vyhlásené: 3.1.2017

Ukončené:  13.1.2017

 

Verejné obstarávanie: KNS-2/2016

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač zborníka ku Sviatku kultúry a vzájomnosti

Vyhlásené: 6.10.2016

Ukončené:  27.10.2016

 

Verejné obstarávanie: KNS-1/2016

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač mesačníka Karpatenblatt

Vyhlásené: 5.1.2016

Ukončené:  12.1.2016

 

Verejné obstarávanie: KNS-1/2015

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač mesačníka Karpatenblatt

Vyhlásené: 5.1.2015

Ukončené:  12.1.2015

 

Verejné obstarávanie: KNS-3/2014

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač katalógu Dedicstvo Eabtaal

Vyhlásené: 01.03.2014

Ukončené:  15.05.2014

 

Verejné obstarávanie: KNS-2/2014

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač mesačníka Karpatenblatt

Vyhlásené: 15.2.2014

Ukončené:  15.3.2014

 

Verejné obstarávanie: KNS-1/2014

Postup: prieskum trhu

Popis: Tlač mesačníka Karpatenblatt

Vyhlásené: 15.12.2013

Ukončené:  10.1.2014

...©