Kníhtlač a novinárstvo – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Kníhtlač a novinárstvo

Po Gutenbergovom objave kníhtlace (1450) si t á to našla rýchlo cestu aj na Slovensko. K jej rozmachu dochádza najmä na východnom Slovensku nástupom reformácie. Pre slovenskú kultúru mali velký význam kníhtlaciarne V. Breuera v Levoci (1624 – 1740) a J.P. Royera v Bratislave (od 1720).

Prvými periodickými novinami v Uhorsku, ktoré mali dlhú životnost (do r. 1929), boli nemecké „Pressburger Zeitung“ vydané 14.7.1764. Taktiež v iných regiónoch Slovenska, s výnimkou Hauerlandu, boli založené pocetné nemecké noviny, ako napr. v Levoci „Zipser Anzeiger“, neskôr „Zipser Bote“ (1863-1908), v Košiciach „Kaschauer Zeitung“ (1872-1914), v Nitre „Pannonia“ (1872-1897), v Trnave „Tirnauer Wochenblatt“ (1869-1880), v Bratislave „Preßburger Tagblatt“ (1870-1873, 1896-1924). Troje novín existovalo do 40-tych rokov: „Westungarischer Grenzbote“ (1872-1918), od r. 1919 do r. 1945 ako „Grenzbote“ v Bratislave, „Deutsche Stimmen“ (1934-1945) taktiež v Bratislave a v Kežmarku „Karpaten-Post“ (1880-1942). Od r. 1991 vychádza na Slovensku mesacník karpatských Nemcov „Karpatenblatt“.©