Zakladanie miest – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Zakladanie miest

Habáni.

V 16. a 17. storocí prišli na Slovensko z náboženských prícin z nemeckých krajín a zo Švajciarska remeselníci a živnostníci. Boli to novokrstenci, nazývaní Habáni. Na základe ich zmyslu pre združovanie sa, ktorý vychádza z ich viery, vytvárali spolocné sídla a „dvory“. Vo Velkých Levároch vznikla celá habánska štvrt. Dalšie habánske sídla sa nachádzali v Sobotišti. Popri mnohých iných remeslách ovládali Habáni najmä výrobu keramiky a kameniny.

Osídlovanie v 18. storocí

V súvislosti s osídlovaním, ku ktorému došlo v Uhorsku pocas vlády Márie Terézie a Jozefa II., boli na Slovensko povolaní aj Nemci. V Malých Karpatoch boli založené nemecké drevorubacské osady. Z rôznych nemeckých krajín prišli Nemci v roku 1786 do Sládkovicova, kde   každá rodina dostala pôdu, polnohospodárske náradie, dva kone, kravu a potraviny.

V Cervenom Kláštore žili Kamaduliti, mnísi katolíckeho rádu. V súvislosti s jeho reformami Jozef II. rád Kamadulitov zrušil. Majetok Kamadulitov získalo v roku 1786 scasti vyše 100 rodín, ktoré prišli z rôznych nemeckých krajín najmä do Dolnej Lechnice.

Cermany.

V r. 1857-58 sa predávali majetky grófa Degenfeld-Schinburg a baróna Heinricha von Splenyi ležiace pri Cermanoch v údolí Nitry. Agenti došli až do Hannoveru a Oldenburgu, kde získali pocetné rodiny na ich spolocnú kúpu. Gerhard Heuer zo Suttrupu viedol na jesen 1858 vystahovalcov do novej vlasti. Dalšia skupina nasledovala pod vedením Steltenpohla zo Schemde.

 

Michalok.

Desat kilometrov severne od Vranova nad Toplou lež í Michalok, v ktorom sa do r. 1944 hovorilo pravým nemeckým nárecím z oblasti Chebu. V roku 1899 si tu kúpili majetky nemeckí rolníci. Zväcša pochádzali z oblasti Tachova v Ceskej republike, neprišli však z tejto ich pôvodnej vlasti, ale z východnej Halice, z okolia Ludvikovky a Versinietza. Muži boli zväcša kvalifikovaní tesári, mnohí pracovali v bani na ortut v Merníku.

 

Dcérske sídla.

V dôsledku neúrodnej pôdy v horských oblastiach a preludnenosti na mnohé nemecké obce prišla bieda. Mnohí Nemci zo Slovenska pracovali v Cechách, na Morave alebo v cudzine ako sezónni robotníci, podnikavejší sa vystahovali do zámoria. Niektorí si kúpili majetky na juhu Slovenska. Takto založilo 20 nemeckých rodín z Kopernice a Janovej Lehoty obec Nové Vinohrady pri Jasovej. Viaceré rodiny z Velkého Pola a Píly si zakúpili majetky v Demandiciach, Sazdiciach a pri Vrábloch. Viacerí Handlovcania sa usídlili vo Velkých Bedzanoch.©