Karpatskí Nemci na Slovensku – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Karpatskí Nemci na Slovensku

Tažká bola aj situácia tých karpatských Nemcov, ktorí z rôznych dôvodov ostali na Slovensku. Na základe Benešových dekrétov boli zbavení práva, dôstojnosti a majetku. Pri scítaní obyvatelstva v roku 1950 sa k nemeckej národnosti prihlásilo 5179 obyvatelov, v roku 1980 to bolo už len 2918. Cielavedomá asimilácia a úplne absentujúce nemecké školstvo viedli k situácii, že karpatskí Nemci koncom 80-tych rokov boli existencne úplne ohrození. Nová nádej im svitla v roku 1989. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1991 sa k nemeckej národnosti prihlásilo 5629 osôb, v roku 2001 5406 a v roku 2011 4690 predpokladá sa však, že tento počet je vyšší.

Dna 30.9.1990 bol v Medzeve založený Karpatskonemecký spolok na Slovensku. Clení sa do piatich regiónov: Bratislava a okolie, Hauerland, horný Spiš, dolný Spiš a údolie Bodvy. Tento kultúrny spolok má vyše 4.500 clenov v 36 miestnych skupinách.   Aktívne sú aj združenia karpatskonemeckej mládeže a jej sympatizantov. Finančná podpora z Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR, prostriedky zo Spolkovej republiky Nemecko, ako aj morálna a materiálna podpora všetkých krajanských organizácií a rodákov pomáhajú na Slovensku žijúcim Nemcom pestovať a ochraňovať vlastnú kultúru, zvyky a tradície.©