V Československej a Slovenskej republike – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


V Československej a Slovenskej republike 

Zaclenenie Slovenska do Ceskoslovenska v roku 1918 prinieslo karpatským Nemcom pozitívnu zmenu: národnostné menšiny mali právo na vlastné školy, spolky a tlac. Pretože chýbali kvalifikovaní ucitelia, prichádzali títo zo Sudet, pricom popri vyucovaní pomáhali pri vzniku spolkov a oživovali národnostné povedomie. Politicky boli karpatskí Nemci roztrieštení, len Spiš stál temer jednotne za Spišskou nemeckou stranou (zal. 1920). V r. 1929 bola založená Karpatskonemecká strana, v r. 1935 uzavrela volebnú koalíciu so Sudetonemeckou stranou. V októbri 1938 sa Karpatskonemecká strana pretvorila do Nemeckej strany, clenom ktorej sa mal stat každý dospelý Nemec na Slovensku. Nemecká strana sa hlásila k nacionálnosocialistickému svetonázoru, jej agitácia a vystúpenia boli casto prehnané. Karpatskí Nemci rovnako ako Slováci nestáli však jednotne v službách nemeckého fašizmu. Na základe zmluvy medzi Slovenskom a Nemeckom získali karpatskí Nemci v Slovenskej republike politickú slobodu a školskú a kultúrnu autonómiu. Na pozadí vojnového vývoja rokov 1943-1945 sa u karpatských Nemcov zacali prejavovat krízové nálady. Pocas povstania na jesen 1944 boli postihnutí najmä Nemci v rozptýlených sídlach a v Hauerlande. Tým sa zacala cesta utrpenia karpatských Nemcov.©