Karpatenblatt – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


MESAČNÍK NEMCOV NA SLOVENSKU – KARPATENBLATT

S finančnou podporou Úradu vlády SR vydáva Karpatskonemecký spolok na Slovensku od júla 1992 mesačník Nemcov na Slovensku “Karpatenblatt”. Jeho vydávanie má pre našu malú komunitu, žijúcu roztrúsene po celej krajine, mimoriadny význam, pretože ako jediné nemecké noviny na Slovensku sú najdôležitejším informačným zdrojom o živote a činnosti v jednotlivých miestnych skupinách KNS.

Zakladajúcim šéfredaktorom Karpatenblattu bol Július Kiss. Po jeho smrti v októbri 1994 redakciu prevzala Mgr. Gabriele Kintzler. Po jej odchode vo februári 2000 bol za redaktora ustanovený Mgr.Vladimír Majovský. Po smrti Mgr. Majovského bol vedením Karpatenblattu od januára 2007 poverený Mgr. Andrzej Mikolajczyk, ktorý bol šéfredaktorom až do decembra 2014. Od januára 2015 je novou šéfredaktorou M.A.Katrin Litschko.

Karpatenblatt bol uznaný na viacerých medzinárodných fórach, napr. na zhromaždeniach skupiny nemeckých menšín pri FUEV. V roku 1995 pri príležitosti 50.výročia ukončenia 2.svetovej vojny bol v májovom vydaní Karpatenblattu zverejnený redakčný článok „Cintorín v Zborove – znak zmierenia“. Za tento článok bola Karpatenblattu udelená novinárska cena Evanjelickej Mediálnej Akadémie vo Frankfurte nad Mohanom.

Redakcia Karpatenblattu má sídlo v Košiciach/Kaschau.

Redakcia „Karpatenblatt“
Lichardova 20
040 01 Košice

Tel./Fax: 00421/(0)55/622 4145
E-mail: karpatenblatt@kdv.sk

www.karpatenblatt.sk

 

 

 

 

 ©