Mládež – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


KARPATSKONEMECKÁ MLÁDEŽ

 

Karpatskonemecká mládež- Die Karpatendeutsche Jugend /KDJ/ je aktívnou mládežníckou organizáciou Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a nástupcom bývalej mládežníckej organizácie IKeJA-KDJ.

JUGENDBLATT – občasník Karpatskonemeckej mládeže na Slovensku, distribuovaný spoločne s mesačníkom Karpatenblatt

 

O jej aktivitách sa dozviete viac na www.kdj.sk alebo na  Facebooku:  https://www.facebook.com/groups/238602862928393/

 

Kontakt:

Karpatendeutsche Jugend

Mgr. Patrik LOMPART, predseda KDJ

Lichardova 20

040 01 Košice/Slowakei

 

Kontakt:

lompart.patrik@gmail.com

jugend@kdv.sk 

kdv@kdv.sk©