Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


2%

Karpatskonemecký spolok na Slovensku /KNS/ je občianskym združením občanov Slovenska nemeckej národnosti a ich sympatizantov. Cieľom činnosti spolku je najmä:

-          obnova a upevnenie identity nemeckej menšiny na Slovensku

-          podpora kultúrnych aktivít

-          revitalizácia nemeckého jazyka a pôvodnej nemeckej kultúry

-          podpora aktivít mládeže

-          vydávanie mesačníka Karpatenblatt a literatúry

-          podpora základných škôl s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

-          rozvoj tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenska.

 

KNS je registrovaný na zozname prijímateľov na webovej stránke www.rozhodni.sk

 

Naše údaje:

Názov:           KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Adresa:          Lichardova 20, 040 01 Košice

IČO:               17083664

DIČ:               2021187135

Č.ú.:               0082137616/0900

IBAN:             SK08 0900 0000 0000 8213 7616

 

Boli by sme Vám vďační, keby ste nám napomohli v našom úsilí a svojimi 2% zo zaplatenej dane podporili našu činnosť.

Žiadne komentáre na “2%”

Napsat komentář©