Karpatskonemecká asociácia – Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


KARPATSKONEMECKÁ ASOCIÁCIA

K najefektívnejšej pomoci Spolkovej republiky Nemecko pre Slovensko patrí hospodárska podpora malých a stredných podnikateľov v regiónoch karpatských Nemcov a ich okolí.

Aby sa podpora mohla vykonávať, bola v roku 1993 založená Karpatskonemecká nadácia, ktorá sa v roku 1997 pretransformovala na občianske združenie. Od roku 1993 až do roku 2011 bolo podporených 498 súkromných podnikov vo výške 7,8  mil. €. S hospodárskou pomocou Spolkovej republiky Nemecko sa bude pokračovať i v ďalších rokoch. Karpatskonemecká asociácia je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR a jej sídlo je v Košiciach.

Karpatskonemeckú asociáciu v súčasnosti vedie Ján König.

Karpatskonemecká asociácia
Lichardova 20
040 01 Košice
Tel/Fax: 00421/(0)55/622 72 09
Fax: 00421/(0)55/729 15 36

www.kda.sk

E-Mail: kda@kda.sk©