Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatskonemecký spolok na Slovensku obrázky


Festival KDJ

Bodwataltreffen

List od Hartmuta Koschyka

List

Udelenie Zlatého čestného vyznamenania RNDr. Ondrejovi Pössovi, CSc.

Udelenie Zlatého čestného vyznamenania za zásluhy o republiku Rakúsko RNDr.Ondrej Pössovi, CSc. v rezidencii rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Dr.Markus Wuketicha

Bratislava, 10.6.2014

Nemecký národnostný magazín /RTVS, 2.6.2014

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/105?date=02.06.2014

Pozvánka

Pozvánka Hopgarten

Konzulárny deň

WICHTIGER HINWEIS

Dňa 26.05.2014 od 09.00-16.00 hod. bude konzulárny deň u Honorárneho konzula v Košiciach (Timonova 27).

Sviatok kultúry a vzájomnosti